794077477 | drogeria@e-szminka.pl

Szukaj

Polityka Cookies

PLIKI COOKIES

Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych, za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia Sklepu, a także w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.

Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Dokładamy wszelkiej staranności, poprzez wprowadzanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, jak również przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą bądź zgubieniem.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

W Sklepie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora

Pytania, wnioski i sugestie odnoszące się polityki prywatności, proszę kierować na na adres e-mial: drogeria@e-szmnika.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt